Boeken

Ik heb 5 boeken geschreven en ben co-auteur van 3 boeken.

Volg mijn schrijversaccounts op Twitter en Facebook.

Een boek bestellen?
Vul hieronder het bestelformulier in en vul bij Opmerkingen de titel van het boek in. Ik neem spoedig per e-mail contact met u op i.v.m. de betaling. De verzendkosten bedragen € 4,- per boek.

Gepubliceerde boeken:

558106(5) – 2019.
Lapré, J.H. Een kerk die knielt. Pleidooi voor nederigheid. Heerenveen: Ark Media. (€ 14,99, excl. verzendkosten)

(4) – 2018.
Lapré, J.H. Stoppen met moeten. Op weg van stress naar stilte. Heerenveen: Ark Media. (€ 15,50, excl. verzendkosten)
Scroll naar beneden voor aanbevelingen.
Note: Lisanne Post, schrijfster van ‘Van stress naar stilte – 10 bijbelstudies over het vinden van rust in ons drukke leven’, heeft zich laten inspireren door ‘Stoppen met moeten’.

(3) – 2017.
Lapré, J.H. De veilige kerk. Acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap. Amsterdam: Ark Media. (€ 17,50, excl. verzendkosten)
Scroll naar beneden voor aanbevelingen.

(2) – 2011.
Kamphuis, J.H. Als de hemel de aarde raakt. Verlangen naar opwekking. Hoornaar: Gideon Boeken. (€ 5, excl. verzendkosten)

(1) – 2010.
Kamphuis, J.H. In vuur en vlam voor de Heiland. Principes voor vruchtbaar discipelschap. (€ 6, excl. verzendkosten)

Ik ben co-auteur van de volgende boeken:
– 2019: Van hart tot hart (briefwisseling met Wieger Sikkema);
– 2019: Samen luisteren in de stilte (met Jos Douma, Anselm Grün, Peter Haldorff e.a.);
– 2019: Homoseksualiteit en de kerk (met Jan Mudde, Wim Dekker, Gerard den Hartog e.a.)

 
Van hart tot hart, aanbeveling Jan Wolsheimer

DE VEILIGE KERK (2017)

Beschrijving uitgever

Hoe kan de kerk een plek zijn waar iedereen – homo- of heteroseksueel – een veilige haven vindt? Hoe gaan we om met ethische dilemma’s? Hoe vinden we een benadering die liefdevol, pastoraal, wijs en bijbels is?
John Lapré schreef in De veilige kerk een zeer persoonlijk, inspirerend en onderbouwd boek over homoseksualiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap. Zelf maakte hij mee hoe hij vanwege zijn geaardheid ‘uit de kast gedwongen werd’ en vervolgens totaal geïsoleerd kwam te staan met zijn vragen rond geloof, kerk en acceptatie van seksuele diversiteit. In De veilige kerk vertelt Lapré over de weg die hij heeft afgelegd, zonder te vervallen in bittere verwijten of simplistische redeneringen.
‘We kunnen theologiseren tot we een ons wegen en gaandeweg de mens uit het oog verliezen. Dat kan niet de bedoeling zijn en het is al helemaal niet wat dit boek beoogt. Ook is het van groot belang te blijven beseffen dat we het bij het spreken over homoseksualiteit over iemands identiteit hebben en niet in de eerste plaats over zijn seksualiteit. Ik heb gemerkt dat vaak al snel wordt gekeken naar homoseksualiteit, terwijl dat ‘maar’ een onderdeel is van iemands identiteit. We moeten ervoor waken dat alle focus op iemands homoseksuele geaardheid komt te liggen, terwijl iemands identiteit nauwelijks of geen aandacht krijgt. Een mens is zoveel meer dan zijn geaardheid!’

Aanbevelingen:

Henk Medema, publicist en ex-uitgever
De goedheid van God voor iedereen, van welke persoonlijke en seksuele geaardheid ook. De barmhartigheid van christenen voor hun medemensen, hoe lastig hun persoonlijke situatie ook te vatten is. De consequente en respectvolle weigering om theologische normen te hanteren in discussies over mensen. Deze drie aspecten geven dit boek van John Lapré een menswaardige toon mee, die past in de stijl van Jezus.

***

Prof. dr. J. Hoek, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
In dit bewogen pleidooi geeft John Lapré terecht aan wat het mooiste cadeau is dat aan een worstelende homoseksuele jongere of oudere kan worden gegeven: hem in christelijke bewogenheid te zien staan als mens.

***

Ds. Jaap Ophoff, GKV Zwolle-Noord
Voor kerken is de belangrijkste ethische vraag: hoe gastvrij is onze gemeente voor de homoseksuele broers en zussen binnen of buiten aan de poort? Van harte aanbevolen.

***

Miranda Terpstra van de Kerk, auteur van Hartenvrouw & initiatiefneemster van wijdekerk.nl
Het hart van Jezus is te lezen in dit boek. Het is liefdevol, maar het bedekt niet alles met de mantel der liefde. John Lapré noemt de dingen bij de naam en dat vind ik een verademing. Ik geloof erg in zijn begripvolle benadering met daarnaast een heldere spiegel wat overtuiging en handelen kan doen aan de LHBT-broeders en -zusters. Het boek is persoonlijk en opbouwend. Het kan heel goed als instrument dienen binnen de kerken en christelijke organisaties, die op zoek zijn naar standpunten binnen hun gemeente rondom geloof en homoseksualiteit. John Lapré wens ik veel zegen en de kerk veel wijsheid en boven alles liefde toe voor deze medemens in wie ik mijn gelijke ontmoet.

***

Paul Abspoel, uitgever Ark Media
John Lapré schreef een zeer persoonlijk, inspirerend en onderbouwd boek over homoseksualiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap. Zelf maakte hij mee hoe hij vanwege zijn geaardheid ‘uit de kast gedwongen werd’ en vervolgens totaal geïsoleerd kwam te staan met zijn vragen rond geloof, kerk en acceptatie van seksuele diversiteit. In De veilige kerk vertelt Lapré over de weg die hij heeft afgelegd, zonder te vervallen in bittere verwijten of simplistische redeneringen. De auteur staat stil bij het ethische dilemma, geeft aan dat hij de spanningen rond dit thema als geen ander begrijpt, maar biedt ook een constructieve weg aan om als ‘zoekende gemeente’ een benadering te vinden die liefdevol, pastoraal, wijs en bijbels is. Zo kan een geloofsgemeenschap een veilige kerk zijn waar liefde heerst en ruimte is voor verschil in beleving en geaardheid.

***

Joris Vercammen, Oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht
Het boek van John Lapré verkettert niemand en het zoekt naar wegen om het gesprek over seksuele diversiteit in de christelijke gemeente te vergemakkelijk. Daarin ligt zijn grote waarde. Daarmee is het ook een bijdrage aan het opbouwen van een ‘veilige kerk’. De auteur legt zelf uit wat hij daarmee bedoelt. Het is een kerk die tegelijk “vaderlijk (V), elementair (E), inclusief (I), luisterend (L), integer (I) en geduldig (G)”, is. “Christenen hebben mij beschadigd. Ik heb in hun theologische revolvers gekeken”, schrijft de auteur. Dit boek kan ertoe bijdragen dat niemand nog de behoefte voelt een revolver te trekken! Van harte aanbevolen dus!

***

Theo Koster, kloosterling en priester in de Rooms-Katholieke Kerk
Het boek heeft mij aangenaam verrast. Ofschoon zeer Bijbels gaat het niet in op de teksten die steeds weer worden aangehaald om aan te geven, waarom homoseksualiteit niet zou mogen. Die tijd hebben we gehad. Centraal staat de relatie met God en Jezus die zich in het leven van alledag laten zien, ook bij mensen die niet tot jouw club behoren. Onbekommerd verwijst hij naar en gebruikt hij verhalen van anderen. Ook maakt hij duidelijk wat voor hem de consequentie is voor die relatie met God en Jezus: een veilige kerk. Dat dit klopt wordt mij duidelijk uit zijn manier van presentatie; hij dringt zich niet op, verkettert niemand, is bescheiden en tegelijkertijd zeer duidelijk in waar hij staat en wat hij vindt.

***

Ds. Jenno Sijtsma, Nederlandse Bibliotheek Dienst
Het is een openhartig, bewogen, maar bovenal leerzaam boek, waarin de geest van liefde voor elke kerk en elke gelovige tot nadenken en praktisch handelen dwingt.

***

Paulien Vervoorn, http://www.geloofwaardigspreken.nl
Net als John droom ik van een veilige kerk waar iedereen zich welkom voelt: of je nu pro of contra bent. John laat je nadenken of je verschillend mag denken over homoseksualiteit als we de kern van het evangelie delen. Hij zet je in actie om goed met elkaar om te gaan. Om niet eerst naar je standpunt te kijken, maar naar de mens achter het verhaal. Ik ben daarom blij dat John zo’n persoonlijk inkijkje in zijn hart geeft. Van harte aanbevolen!

***

Liesbeth Bron-Bleijenberg
John Lapré nodigt op respectvolle wijze de lezer uit om met hem op reis te gaan door zijn boek. Al lezend zie ik een man die oprecht is in het zoeken naar verbinding met de diversiteit aan lezers. Oog hebbend voor mensen die anders denken vraagt hij om toch even naar hem te luisteren. Al met al komt dit boek op mij over als een open en eerlijk verhaal waarbij de liefde voor de kerk, God en Zijn woord centraal staat. Over alle grenzen heen met ruimte voor liefde tussen mensen, ongeacht wat het geslacht is.

STOPPEN MET MOETEN (2018)

Beschrijving uitgever

Ren je van afspraak naar afspraak? Probeer je zo veel mogelijk te doen in zo min mogelijk tijd? Wordt er van alle kanten aan je getrokken, door je werk, door je sociale netwerk en tijdens je vrijetijdsbesteding?

Stoppen met moeten is bestemd voor iedereen die op zoek is naar stilte en innerlijke rust in deze opgejaagde wereld. John Lapré laat zien dat de weg die Jezus wijst, de weg naar binnen, naar de stilte, naar het gebed van het hart, zal leiden tot vrede en innerlijke rust. Neem de tijd om stil te worden; in die stilte zul je Gods zachte, liefdevolle stem horen.

Aanbevelingen:

‘Dit boek helpt je met het zoeken naar schatten van stilte en rust.’
– dr. Jos Douma, predikant van de Plantagekerk in Zwolle en auteur van populair-christelijke boeken over leven met Jezus, kerk zijn en spiritualiteit

Stoppen met moeten van John Lapré is een mooi samenspel tussen de eigen weg van John in de stilte en de ervaringen van anderen. Stilte die bij hen, en bij John, gevuld is met de aanwezigheid van de levende Heer die juist in de stilte spreekt en aanwezig is. Het boek is een uitnodiging om daarvan te proeven en te ontvangen. Niet als de zoveelste taak voor een christen, maar juist als de plaats waar je mag kennen en gekend mag zijn. Luister met het oor van je hart, dat is een tekst die vaak in kloosters klinkt. Stoppen met moeten is een boek om met de oren van je hart te beluisteren.’
– ds. Elsbeth Gruteke, predikant binnen de Protestantse Kerk Nederland en presentator bij de Evangelische Omroep

‘De oproep tot een stilterevolutie dreunt nog wel even na in mijn oren, want uiteindelijk wil ik geen duurloper zijn in het geloof, maar een bewonderaar van God, een verwonderd kind van Hem.’
– ds. Wieger Sikkema, voorganger Evangelische gemeente Berea Noord in Apeldoorn

‘De auteur (1986) is officier bij de Koninklijke Marine en trekt regelmatig de wereld door, zowel voor zijn werk als in de vakantie. In dit boek is hij op ontdekkingstocht naar de essentie van stilte. Bovenal doet hij dat als christen, die zich bewust is van veel dingen die moeten, waardoor de ontmoeting met God, die zich in de stilte laat vinden, veelal op de achtergrond blijft. Het blijkt hem dat de stilte is een luisteren naar de stem van zijn diepste zelf, die kan leiden tot innerlijke vrede, ook als de stormen om een mens heen woeden.
Stilte is voor hem eveneens de voedingsbodem voor een ontmoeting met God, waarin wij het wezen van Hem raken. Fijnzinnig verwoordt hij, met behulp van veel andere auteurs en citaten uit allerlei boeken, wat voor hem de stilte is gaan betekenen en dat komt op de lezer inspirerend en weldadig over. Zijn kritiek op weinig stilte in de kerk is terecht en wat hij daarover schrijft is heel zuiver en raakt de kern. Een boek dat rust in zich draagt.’
– ds. Jenno Sijtsma, recensent

Stoppen met moeten is een confronterend boek – en juist dat aspect maakt het een waardevolle publicatie. (…). Stoppen met moeten is een enthousiasmerend boek over stilte als transformerende kracht. Het is ook een mystiek boek. En ten slotte is het ook een boek dat graag de discussie over stilte wil aanzwengelen in al te praterige reformatorische en evangelische kerken.’
– recensie in het Christelijk Weekblad van 15 juni 2018 (jaargang 66, nr. 12)