Lezingen

Voor een lezing, workshop enz. graag contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar j.h.lapre@gmail.com.

Tot op heden heb ik, buiten militaire context, 300+ (s)preekbeurten gehouden over thema’s, die vooral de inhoud van mijn boeken en blogs raken.

Ik vraag een spreekvergoeding van 300 euro.
Voor conferenties e.d., waarvoor bezoekers een toegangsprijs betalen, geldt een hoger tarief (5 euro per bezoeker, met een minimum van 350 euro en een maximum van 500 euro).
Als panellid reken ik 250 euro.

Geloofsgemeenschappen die langere tijd met mij willen optrekken bij het ontwikkelen en uitrollen van lhbt-beleid, kan ik een programma aanbieden voor een pakketprijs van 1250 euro. Of een dergelijk programma passend is, kan in een (uiteraard gratis) telefoongesprek worden ontdekt.
Het complete programma (maatwerk) bevat:
(1) een uitgebreid telefonisch voorgesprek (met bijv. voorganger/ predikant) om de richting te bepalen en de behoeften te inventariseren (1 uur);
(2) een gesprek op locatie met het leiderschapsteam (over bijv. kritische succesfactoren bij het uitrollen van lhbt-beleid) (max. 2,5 uur);
(3) een gemeentemiddag/-avond op locatie (max. 2,5 uur);
(4) kritisch meelezen met het lhbt-beleid (twee uitgebreide feedbackmomenten per e-mail).
Een extra sessie op locatie kost 300 euro.

De reiskostenvergoeding bedraagt 30 cent per verreden kilometer (auto) of de vergoeding van met het OV gemaakte reiskosten. Ook eventuele parkeerkosten breng ik in rekening. Ik ben woonachtig in Den Helder.

Zo mogelijk bied ik graag mijn boeken ter verkoop aan.

Agenda: https://johnlapretravels.wordpress.com/agenda/

Belangrijk:
Vanwege mijn werk als militair bestaat er, net als de kans op bijv. ziekte, een kleine kans dat ik op een geplande datum niet langer beschikbaar ben. Dit is vaak moeilijk vooraf in te schatten. Mij kan op het laatste moment worden opgedragen een taak (buiten Nederland) uit te voeren. Ik breng u zo snel als mogelijk op de hoogte van mijn absentie. Bij een verhindering mijnerzijds breng ik geen kosten in rekening.