Lezingen

Voor een lezing, workshop enz. graag contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar j.h.lapre@gmail.com.

Probeer in de uitnodigingsmail praktische informatie te geven (als datum en tijd (s)preekbeurt, adres van de locatie, informatie over de doelgroep en een website met meer informatie).

Tot op heden heb ik, buiten militaire context, 300+ (s)preekbeurten gehouden over thema’s, die vooral de inhoud van mijn boeken en blogs raken.

– Ik vraag een spreekvergoeding van 250 euro. Voor grote(re) conferenties e.d., waarvoor bezoekers een toegangsprijs betalen, geldt een hoger tarief (5 euro per bezoeker, met een minimum van 275 euro en een maximum van 500 euro). Als panellid reken ik 200 euro.
– De reiskostenvergoeding bedraagt 25 cent per verreden kilometer (auto) of de vergoeding van met het OV gemaakte reiskosten. Ook eventuele parkeerkosten breng ik in rekening. Ik ben woonachtig in Den Helder.
– Zo mogelijk bied ik graag mijn boeken ter verkoop aan.

Agenda: https://johnlapretravels.wordpress.com/agenda/

Belangrijk:
Vanwege mijn werk als militair kan het voorkomen dat ik op een geplande datum niet langer beschikbaar ben. Dit is vaak moeilijk vooraf in te schatten. Mij kan op het laatste moment worden opgedragen een taak (buiten Nederland) uit te voeren. Ik breng u zo snel als mogelijk op de hoogte van mijn absentie. Bij een verhindering mijnerzijds breng ik geen kosten in rekening.