Lezingen

Voor een lezing, preek of workshop graag contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar j.h.lapre@gmail.com.

Probeer in de uitnodigingsmail praktische informatie te geven (als datum en tijd (s)preekbeurt, adres van de locatie, informatie over de doelgroep en een website met meer informatie).

Tot op heden heb ik, buiten militaire context, 300 (s)preekbeurten gehouden over thema’s, die vooral de inhoud van mijn boeken en blogs raken.
Ik vraag een spreekvergoeding van 200 euro. Deze vergoeding is een richtlijn en komt in overleg tot stand.
De reiskostenvergoeding bedraagt 23 cent per verreden kilometer (auto) of de vergoeding van met het OV gemaakte reiskosten.

Belangrijk:
Vanwege mijn werk als militair kan het voorkomen dat ik op een geplande datum niet langer beschikbaar ben. Dit is vaak moeilijk vooraf in te schatten. Mij kan op het laatste moment worden opgedragen een taak (buiten Nederland) uit te voeren. Ik breng u zo snel als mogelijk op de hoogte van mijn absentie.

Advertenties