Uitnodigen?

Voor een lezing, workshop enz. graag contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar j.h.lapre@gmail.com.

Ook schrijf ik op aanvraag columns, artikelen enz.

Tot op heden heb ik, buiten militaire context, 315+ (s)preekbeurten gehouden over thema’s, die vooral de inhoud van mijn boeken en blogs raken.

Maatwerk in overleg. Alle vormen en programmavullingen zijn bespreekbaar.

Media kunnen ook altijd contact opnemen. Reiskosten dienen vergoed te worden.

Geloofsgemeenschappen die langere tijd met mij willen optrekken bij het ontwikkelen en uitrollen van lhbt-beleid, kan ik een programma aanbieden voor een pakketprijs van 2000 euro. Of een dergelijk programma passend is, kan in een (uiteraard gratis) telefoongesprek worden ontdekt.
Het complete programma (maatwerk) bevat:
(1) een uitgebreid telefonisch voorgesprek (met bijv. voorganger/ predikant) om de richting te bepalen en de behoeften te inventariseren (1 uur);
(2) een gesprek op locatie met het leiderschapsteam (over bijv. kritische succesfactoren bij het uitrollen van lhbt-beleid) (max. 2,5 uur);
(3) een gemeentemiddag/-avond op locatie (max. 2,5 uur);
(4) kritisch meelezen met het lhbt-beleid (twee uitgebreide feedbackmomenten (4-5 A4) per e-mail).

Zo mogelijk bied ik graag mijn boeken ter verkoop aan.

Agenda: https://johnlapretravels.wordpress.com/agenda/

Belangrijk:
Vanwege mijn werk als militair bestaat er, net als de kans op bijv. ziekte, een kleine kans dat ik op een geplande datum niet langer beschikbaar ben. Dit is vaak moeilijk vooraf in te schatten. Mij kan op het laatste moment worden opgedragen een taak (buiten Nederland) uit te voeren. Ik breng u zo snel als mogelijk op de hoogte van mijn absentie.