Categorie archief: Vriendschap

Geen goede vriendschap als we niet bevriend zijn met onszelf

Ieder mens verlangt naar vriendschap, naar verbinding. God, de Heer, dacht ooit: Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 2) en maakte een helper. Een van de belangrijkste fundamenten onder het mens-zijn is samenvloeiing met anderen. Ontneem een baby verbondenheid en het zal sterven. Ontneem een mens de schoonheid van het gezien worden en zijn leven balanceert tussen hoop en vrees.

Vriendschap is iets heiligs en iets wat enorm veel vreugde geeft. Niets is meer bijzonder dan je aanvaard te weten, geliefd. Het laat iets van God zien. Wie vriend wil zijn, laat God zien.

Het ontwikkelen van een goede vriendschap heeft iets voorwaardelijks (?). Wie de ander in zijn hart wil sluiten, mag eerst zichzelf in zijn hart sluiten. Dat is echt belangrijk. In zijn dagboek Bread for the Journey (23 maart) geeft Henri Nouwen daar woorden aan:

‘Ben je goede maatjes met jezelf? Houd je van jezelf zoals je bent? Dat zijn belangrijke vragen, want we kunnen geen goede vriendschap ontwikkelen als we niet bevriend zijn met onszelf. Hoe word je dat? Om te beginnen moet je jezelf accepteren zoals je bent: mooi maar niet perfect, rijk bedeeld maar ook met tekorten, gul maar ook bezorgd om eigen geborgenheid. Dat is echter niet het enige: je hebt een ziel, alle mensen hebben een sprankje heiligheid in zich. Jezelf kennen en accepteren betekent vooral dat je beseft dat je bestaan geheiligd is, ook al begrijp je dat niet helemaal. Wie we van binnen zijn, kunnen we met ons verstand en onze gevoelens niet bevatten. Maar in het vertrouwen dat je ziel rust in Gods omarming, kun je vrede vinden met jezelf, en anderen met liefde tegemoet treden.’

Soms moeten we anderen leren eerst zichzelf lief te hebben. Of we tot die tijd van een gelijkwaardige vriendschap kunnen spreken, is de vraag. Misschien niet. De vraag is of een gelijkwaardige vriendschap een vereiste is. Hebben we dan nog onvoorwaardelijk lief? Of moeten we dan gewoon niet van een vriendschap spreken?
Vriendschap is niet zomaar iets. Het strekt verder dan geloofsgenoten te zijn. Vrienden raken verstrengeld in de heilige ruimtes van het levenshuis. Het zijn zielsverwanten.

Ik heb na wat roerige ervaringen jarenlang gedacht nooit meer vrienden te zullen krijgen. Dat besef heeft mij doen lijden aan het leven. Het was een onverteerbare gedachte. Daarbij: hoe meer ik zocht naar verbinding, hoe minder goed dat lukte. Gevoelens van eenzaamheid zijn mij niet vreemd.

Pas toen er ruimte ontstond het deel van God in mijzelf te (her)ontdekken – dat sprankje heiligheid diep van binnen – kwam er veerkracht. De angst mensen te verliezen, overheerste niet langer. Er kwam ontspannenheid. Mensen ontdekten dat ze mij kritiek konden geven, zonder dat ik me als persoon afgewezen zou voelen. Ik werd opener. Mijn passie begon (opnieuw) te stromen. Mensen vormden niet langer een bedreiging, maar een uitnodiging om mee te lopen op hun levensweg. Het is een van de mooiste ontwikkelingen die ik in mijn leven zie.

Ik heb geleerd dat een streven naar het maken van ‘vrienden voor het leven’ niet zoveel zin heeft, in ieder geval niet als dat een doel op zich is. Ik heb geleerd dat het veel belangrijker is dat mensen op zoek gaan naar de ‘heilige ruimte’ in zichzelf. Daar ontstaat échte liefde, voor God, voor jezelf, voor de medemens. Op dat diepere niveau zijn we op de plek waar Jezus is. Jezus heeft ons zijn vrienden genoemd. En Jezus geeft ons aan mensen die ook in de ‘heilige ruimte’ hun ontspanning vinden.

Die ontspanning straalt uit. Het maakt een mens benaderbaar en vrolijk. Bij mijn huidige vrienden voel ik me vrolijk en ontspannen. Ik weet dat de relatie fundamenteel in orde is.

We mogen de ander meenemen in het avontuur de ‘heilige ruimte’ steeds meer te ontdekken. Te weten uitzonderlijk geliefd te zijn door de (heel)meester, zet de deur open naar verbinding. Daar ontstaan pas echt vrienden voor het leven.
Daar wordt gelachen en gehuild. Daar wordt het echte leven gevierd, zoals alleen echte vrienden dat vieren kunnen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Vriendschap